Kết quả phỏng vấn

Website liên kết

Ai đang xem?

Hiện có 15 khách Trực tuyến

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay15
mod_vvisit_counterTuần này15
mod_vvisit_counterTháng này15
mod_vvisit_counterTất cả1015

Thứ sáu, 18 Tháng 3 2016 10:28

THÔNG BÁOnew
Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

    
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc thực hiện bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường Đại học Trà Vinh,
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị quản lý như sau:
1. Thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy:
   Căn cứ vào nhu cầu vị trí việc làm của đơn vị và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định, Trưởng đơn vị lập danh sách bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc đơn vị (theo mẫu đính kèm).
   -  Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01 đối với viên chức đang giữ ngạch Giảng viên cao cấp, mã số 15.109 hoặc Phó giáo sư - Giảng viên chính, mã số 15.110;
   -  Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 đối với viên chức đang giữ ngạch Giảng viên chính, mã số 15.110;
   -  Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 đối với viên chức đang giữ ngạch Giảng viên, mã số 15.111.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 18 Tháng 3 2016 10:34
Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối »

Trang 5/5.