Kết quả phỏng vấn

Website liên kết

Ai đang xem?

Hiện có 11 khách Trực tuyến

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay11
mod_vvisit_counterTuần này11
mod_vvisit_counterTháng này11
mod_vvisit_counterTất cả1011

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung các chứng chỉ
theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

    
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT – GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,
Để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy (hạng 1, hạng 2 và hạng 3), Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức. Cụ thể như sau:  
1. Đối tượng:
- Viên chức giảng dạy (mã số: V.07.01.01, V.07.01.02, V.07.01.03).
- Các viên chức ngạch khác có tham gia giảng dạy.
2. Nội dung thực hiện:
- Đối với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên: các viên chức giảng dạy và viên chức ngạch khác chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được đào tạo theo khung chương trình ban hành kèm Quyết định số 61/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT (kể cả người tốt nghiệp ngành sư phạm) phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với chứng chỉ ngoại ngữ: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3755/BGDĐT – GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:
• Trình độ A theo QĐ số 177/QĐ-TCBT  và trình độ A1 theo QĐ số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.
• Trình độ B theo QĐ số 177/QĐ-TCBT và trình độ A2 theo QĐ số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.
• Trình độ C theo QĐ số 177/QĐ-TCBT  và trình độ B1 theo QĐ số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.
• Trình độ B2 theo QĐ số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.
• Trình độ C1 theo QĐ số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.
• Trình độ C2 theo QĐ số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.
- Đối với chứng chỉ tin học: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3755/BGDĐT – GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản”.
3. Thời gian thực hiện: Viên chức bổ sung chứng chỉ còn thiếu gửi về Phòng Quản trị Nhân sự chậm nhất đến hết ngày 31/12/2017.
4. Kinh phí thực hiện: cá nhân viên chức tự túc.
 Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện Thông báo này./.

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

Thong tu.doc

chuong trinh boi duong nghiep vu sp.doc

36.2014.ttlt.bgddt.bnv.doc