Kết quả phỏng vấn

Website liên kết

Ai đang xem?

Hiện có 59 khách Trực tuyến

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay59
mod_vvisit_counterTuần này59
mod_vvisit_counterTháng này59
mod_vvisit_counterTất cả1059

THÔNG BÁO
Về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017


Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến công chức, viên chức và nhân viên của Trường về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 như sau:
1.Điều kiện, tỷ lệ, số lần và xác định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn:
 a. Điều kiện và chế độ được hưởng:
Công chức, viên chức và nhân viên đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
b. Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn:
Tỷ lệ công chức, viên chức và nhân viên (trừ các trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức, viên chức và nhân viên.
c. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
d. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 12 tháng:
-Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 03 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
-Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 09 tháng:
-Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 04 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
-Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 06 tháng:
-Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 05 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
-Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng ít nhất 04 danh hiệu Lao động tiên tiến.
e. Thời gian tính xét nâng bậc lương trước thời hạn:
-Viên chức và nhân viên đủ điều kiện về thành tích, thời gian nâng bậc lương thường xuyên trong khoảng từ ngày 01/9/2017 đến ngày 31/8/2018.
-Thời gian hoàn tất hồ sơ gửi Hội đồng xét nâng bậc lương trước hạn kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2017.  
2.Thủ tục gửi về Hội đồng xét nâng bậc lương trước hạn (thông qua Phòng Quản trị Nhân sự) bao gồm:
-Đơn xin xét nâng bậc lương trước thời hạn của cá nhân (theo mẫu).
-Đề nghị của đơn vị về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức tại đơn vị (theo mẫu).
-Các thành tích viên chức, nhân viên đạt được: Giấy chứng nhận, bằng khen,… (bản photo).
-Quyết định lương hiện hưởng (bản photo).
Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn sẽ không xem xét giải quyết các trường hợp gửi hồ sơ trễ hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Nhân sự (Số nội bộ: 169).
Các biểu mẫu, văn bản liên quan vui lòng download tại website Phòng Quản trị Nhân sự (qtns.tvu.edu.vn  Nâng lương  Trước hạn).
* Đối với các đơn vị được giao hạch toán độc lập, Trưởng đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện thông báo này để thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn và gửi danh sách rà soát về Phòng Quản trị Nhân sự trước ngày 22/9/2017, gửi Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đến hết ngày 29/9/2017.
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến viên chức và nhân viên của đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo này.

                                                         

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký


Phạm Tiết Khánh