Thứ tư, 22 Tháng 8 2018 01:56

THÔNG BÁO
Về việc ứng viên dự đánh giá Tiếng Anh, Tin học
(Chức danh: Kỹ thuật y)

 

Xét kết quả đánh giá chuyên môn của các ứng viên ngày 03/8/2018,
Hội đồng tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Trà Vinh mời các ứng viên có tên trong danh sách tham dự đánh giá Tiếng Anh, Tin học như sau:
- Thời gian:
   * Sáng: 07 giờ 30 phút    
   * Chiều: 13 giờ 30 phút
   * Ngày: 27/8/2018
- Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Victory, Trường Đại học Trà Vinh

- Ứng viên dự đánh giá Tiếng Anh, Tin học (danh sách đính kèm).
Kính mời ứng viên có mặt tại địa điểm đánh giá trước 30 phút và vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để làm thủ tục trước khi tham dự đánh giá.
Thông báo này thay cho Giấy mời dự đánh giá của từng cá nhân.
Các ứng viên đạt vòng đánh giá Tiếng Anh, Tin học sẽ có thông báo cụ thể lịch dự phỏng vấn trực tiếp trước Hội đồng tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Trà Vinh.
          Trân trọng thông báo./.

                                                         

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
(Võ Hoàng Khải)

Cập nhật ngày Thứ tư, 22 Tháng 8 2018 02:04