THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng Giảng viên

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng giảng viên tham gia giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Có đơn đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Trường Đại học Trà Vinh.
- Đủ sức khoẻ đảm nhận nhiệm vụ.
- Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc 01 năm công tác trở lên ở lĩnh vực chuyên môn.
2. Vị trí, số lượng và yêu cầu cụ thể:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Chuyên môn

Yêu cầu trình độ đào tạo,

bồi dưỡng

1

Giảng viên

02

Sư phạm Tiếng Nhật,

Ngôn ngữ Nhật

Hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác với chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên.

- Có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 2 (A2).

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 

2

02

Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc

Hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khác với chương trình đào tạo bằng tiếng Hoa


3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
    Xem chi tiết tại http://qtns.tvu.edu.vn => Tuyển dụng nhân sự =>Thành phần hồ sơ
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
   a) Thời gian nhận hồ sơ:
       Kể từ ngày đăng thông báo đến 17 giờ ngày 29/4/2019
   b) Địa điểm nhận hồ sơ:
       Phòng Quản trị Nhân sự - Trường Đại học Trà Vinh (Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 + Điện thoại: 02943.855.246  (169).
 + E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thạch Thị Dân