Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 07:06

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN

TT Tên văn bản Ký hiệu Tải về
1 Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013 Về minh bạch tài sản, thu nhập Số: 78/2013/NĐ-CP Word


Cập nhật ngày Thứ sáu, 22 Tháng 1 2016 08:19