Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 03:34

CÁC BIỂU MẪU NGHỈ PHÉP


TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1

 

 Đơn xin nghỉ phép (1 ngày)

BM1

word_icon_download

2

 Đơn xin nghỉ phép (2 ngày)

BM2 

word_icon_download

3

 Đơn xin nghỉ phép (3 ngày)

BM3

word_icon_download

4

 Đơn xin nghỉ thai sản

BM4 

word_icon_download

5

 Đơn xin nghỉ không lương

BM5

word_icon_download

6  Đơn xin nghỉ vượt ngày phép

BM6

word_icon_download

7

 Đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản - Nam

BM7

word_icon_download

8

Đơn xin gộp ngày phép năm

word_icon_download

Cập nhật ngày Thứ năm, 11 Tháng 7 2019 01:17