THÔNG BÁOnew
Về việc thực hiện đánh giá và phân loại viên chức năm 2014


Căn cứ Công văn số 826/SNV – TCCCVC ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường thực hiện đánh giá, phân loại viên chức năm 2014 như sau:
1. Nội dung đánh giá: theo hướng dẫn của công văn số 4609/UBND–NC ngày 20/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 2/2.