Thứ tư, 21 Tháng 8 2019 09:37

THÔNG BÁOnew
Về việc xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm học 2019 - 2020

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc tổ chức xét hưởng và nâng phần tram phụ cấp thâm niên nhà giáo (PCTNNG) năm học 2019 – 2020 đối với công chức, viên chức thuộc Trường, như sau:
I. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Viên chức đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại các Khoa, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Trà Vinh, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory và các đơn vị đào tạo thuộc Trường.
2. Viên chức đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng, trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Trà Vinh, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory và các đơn vị đào tạo thuộc Trường.

Đọc thêm...
 
Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 03:37

THÔNG BÁOnew
Về việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức,
viên chức và nhân viên do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ


Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến công chức, viên chức và nhân viên của Trường về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, như sau: 
1.Điều kiện, tỷ lệ, số lần và xác định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
a. Điều kiện và chế độ được hưởng
Công chức, viên chức và nhân viên đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng quyết định công nhận bằng văn bản chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/8/2020 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Đọc thêm...
 
Thứ năm, 01 Tháng 8 2019 08:31

THÔNG BÁOnew
Về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu theo quy định;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức năm 2020
- Rà soát và lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.
- Thực hiện đánh giá hiệu quả sau đào tạo (từ bậc đại học trở lên) và đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng đối với lớp bồi dưỡng từ 10 ngày trở lên. Mốc thời gian đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019).

Cập nhật ngày Thứ năm, 01 Tháng 8 2019 08:38
Đọc thêm...
 
Thứ tư, 19 Tháng 6 2019 09:40

THÔNG BÁO new
Về việc tổ chức tuyển dụng Giảng viên

 

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Khoa Y –Dược và Khoa Răng Hàm Mặt thuộc Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Tốt nghiệp đại học chính quy xếp loại khá trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc 01 năm công tác trở lên ở lĩnh vực chuyên môn.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên.
- Có trình độ tiếng Anh bậc A2 (hoặc tương đương trở lên).
- Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương trở lên).
- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Trường Đại học Trà Vinh.
- Có lý lịch rõ ràng.

Cập nhật ngày Thứ tư, 19 Tháng 6 2019 09:43
Đọc thêm...
 
Thứ hai, 27 Tháng 5 2019 03:50

2Thông báo tư vấn, hỗ trợ hồ sơ học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của VINIFnew

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đang trong quá trình nhận hồ sơ đăng ký và sẽ kết thúc quá trình nhận hồ sơ vào ngày 15/07/2019.
Đây là Học bổng hỗ trợ học tập không điều kiện của Vingroup với giá trị tối thiểu 120 triệu/năm đối với thạc sĩ và 150tr/năm đối với Tiến sĩ. Học bổng hướng đến các nhóm đối tượng sau:

Sinh viên năm cuối chuẩn bị học thạc sĩ

 

 

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối »

Trang 1/4.