Thứ ba, 26 Tháng 7 2022 02:32

THÔNG BÁO
Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2022

 

Căn cứ kết quả thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2022,
Trường Đại học Trà Vinh công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 7 2022 02:38
Đọc thêm...
 
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 02:14

THÔNG BÁOnew
Về việc tuyển dụng viên chức, người lao động
Trường Đại học Trà Vinh năm 2022


Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức, người lao động vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng: Theo danh mục vị trí việc làm đính kèm.
2. Điều kiện đối với viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Cập nhật ngày Thứ năm, 05 Tháng 5 2022 02:30
Đọc thêm...
 
Thứ ba, 26 Tháng 4 2022 00:35

THÔNG BÁOnew
Về kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của Trường Đại học Trà Vinh năm 2021

 

Trường Đại học Trà Vinh trân trọng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2021

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 4 2022 00:45
Đọc thêm...
 
Thứ hai, 18 Tháng 4 2022 01:38

THÔNG BÁOnew

Về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư


Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến cá nhân, giảng viên có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Ngành có nhu cầu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư:

   1. Kinh tế

   2. Cơ khí

   3...........

2. Đối tượng

  - Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.
  - Ứng viên đã được bổ nhiệm làm Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 4 2022 01:54
Đọc thêm...
 
Thứ hai, 07 Tháng 2 2022 07:05

THÔNG BÁOnew
Về việc lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị thuộc Trường về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động (VC) như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của VC cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho VC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường, chuẩn hóa đội ngũ VC theo quy định.
Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch VC, chức danh nghề nghiệp của VC, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; gắn với công tác sử dụng, quản lý VC.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối »

Trang 1/4.