Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 08:04

canada

Canada-Vietnam Trade Council (CVTC) kính mời tham dự buổi họp mặt thân mật với các bạn đang học tập và làm việc tại Canada để chia sẻ các kinh nghiệm.


Buổi họp mặt thân mật với các bạn đang học tập và làm việc tại Canada để chia sẻ các kinh nghiệm, tối thứ bảy, 11-12-2021, 20h00 – 21h30, do CVTC tổ chức trực tuyến, sử dụng tiếng Việt.
Cập nhật ngày Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 08:14
Đọc thêm...
 
Thứ năm, 02 Tháng 12 2021 00:00

THÔNG BÁOnew

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2021

Kết quả thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2021

Cập nhật ngày Thứ hai, 06 Tháng 12 2021 08:03
Đọc thêm...
 
Thứ hai, 04 Tháng 10 2021 08:02

THÔNG BÁOnew

Về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và
người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến viên chức và người lao động của Trường về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, như sau:
1. Điều kiện và chế độ được hưởng
Viên chức và người lao động đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/10/2021 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
2. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.


Đọc thêm...
 
Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 02:11

THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
1.Đối tượng: Viên chức, người lao động thuộc các đơn vị của Trường Đại học Trà Vinh.
Riêng đối với viên chức và người lao động của Trường Thực hành Sư phạm đã thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo Công văn số 938/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ngày 01/6/2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 – 2021.

Cập nhật ngày Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 02:17
Đọc thêm...
 
Thứ ba, 10 Tháng 8 2021 01:37

THÔNG BÁOnew

Về việc xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm học 2021 - 2022

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc xét phụ cấp thâm niên nhà giáo (PCTNNG) năm học 2021 - 2022 đối với viên chức thuộc Trường, như sau:
I. Đối tượng
Viên chức các đơn vị thuộc Trường (mang mã số có các ký tự đầu là V.07 và 15) đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1/2.