Thứ năm, 24 Tháng 6 2021 00:10

THÔNG BÁOnew

Tuyển dụng viên chức Trường Đại học Trà Vinh năm 2021


Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: Theo danh mục vị trí việc làm đính kèm.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1 Điều kiện chung:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có bằng tốt nghiệp phù hợp với trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm (vị trí giảng viên ứng viên phải có trình độ Thạc sĩ trở lên).

Cập nhật ngày Thứ sáu, 25 Tháng 6 2021 08:47
Đọc thêm...
 
Thứ sáu, 19 Tháng 3 2021 00:00

THÔNG BÁOnew
Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

 

Thực hiện Công văn số 13/HĐGSNN ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021,
Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

Cập nhật ngày Thứ hai, 22 Tháng 3 2021 07:00
Đọc thêm...
 
Thứ tư, 20 Tháng 1 2021 00:00

THÔNG BÁO
Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021
tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS,PGS;

Căn cứ Kết quả làm việc ngày 18/01/2021 của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Trà Vinh năm 2020,
Trường Đại học Trà Vinh trân trọng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Cập nhật ngày Thứ năm, 04 Tháng 2 2021 07:46
Đọc thêm...
 
Thứ năm, 17 Tháng 12 2020 00:11

2Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021new

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Tên chương trình học bổng và cơ quan phụ trách
- Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme”).

Đọc thêm...
 
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 10:15

THÔNG BÁOnew

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019


       Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Thời gian gửi Bản đăng ký về Trường (thông qua Phòng Quản trị Nhân sự) đến trước 14 giờ ngày 02/5/2019.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019 01:24
Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối »

Trang 3/3.