Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 09:41

Thông báonew

tuyển sinh đi học tại Ba Lan theo diện Hiệp định năm 2020


Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan diện Hiệp định năm 2020 như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng
- Số lượng học bổng: 20 suất cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Ba Lan theo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
- Chế độ học bổng: Chính phủ Ba Lan miễn học phí và phí nghiên cứu, bố trí chỗ ở phải trả tiền ở ký túc xá theo quy định của Chính phủ Ba Lan. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Ba Lan.

Cập nhật ngày Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 09:43
Đọc thêm...
 
Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 09:39

Thông báonew

tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan theo diện Hiệp định năm 2020

 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và chỉ tiêu học bổng Chính phủ Ca-dắc-xtan cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định năm 2020 như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Số lượng học bổng và trình độ đào tạo
Tổng số có 03 học bổng đào tạo trình độ đại học.
1.2. Thời gian đào tạo
Thời gian đào tạo: 05 năm học, bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Nga và thời gian học chương trình đại học chuyên ngành.

Đọc thêm...
 
Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 09:36

Thông báonew

tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni theo diện Hiệp định năm 2020


Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni và Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia và Nghiên cứu khoa học Ru-ma-ni giai đoạn 2016 - 2020, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Ru-ma-ni năm 2020 như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo
Chính phủ Ru-ma-ni cấp 20 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 01 học bổng thực tập chuyên ngành và nghiên cứu; 02 học bổng thực tập ngôn ngữ.

Đọc thêm...
 
Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 09:34

Thông báonew

Tuyển sinh đi học tại Cu-ba theo diện Hiệp định năm 2020


Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài; Căn cứ Công hàm số 49/20 ngày 03/3/2020 của Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam thông báo về chỉ tiêu học bổng của Chính phủ Cu-ba cấp cho Việt Nam năm học 2020-2021, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Cu-ba năm 2020 như sau:

1. Thông tin chung về chương trình học bổng

1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học
- Số lượng học bổng: 10 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học.
- Ngành đào tạo: 01 chỉ tiêu đào tạo ngành y khoa (trừ nha khoa) và 09 chỉ tiêu học bổng cho các ngành phía Cu-ba đào tạo trong năm học 2020-2021 (chi tiết trong phụ lục 3).

Đọc thêm...