Quản trị Nhân sự
Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 09:31

THÔNG BÁOnew
Kết quả phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng

 

Xét kết quả phỏng vấn của ứng viên dự tuyển vào Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh,
Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến đơn vị tuyển dụng, ứng viên dự tuyển kết quả phỏng vấn.

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 09:38
Đọc thêm...
 
Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 09:08

THÔNG BÁO new
Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
1.Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Có đơn đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Trường Đại học Trà Vinh.
- Đủ sức khoẻ đảm nhận nhiệm vụ.
- Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc 01 năm công tác trở lên ở lĩnh vực chuyên môn.

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 09:15
Đọc thêm...
 
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 09:11

THÔNG BÁOnew
Kết quả phỏng vấn ứng viên dự tuyển Khoa Y – Dược

 

Xét kết quả phỏng vấn của ứng viên dự tuyển vào Khoa Y – Dược Trường Đại học Trà Vinh,
Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến đơn vị tuyển dụng, ứng viên dự tuyển kết quả phỏng vấn ngày 13 tháng 9 năm 2018.

Đọc thêm...
 
Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 06:39

THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020. Cụ thể như sau: 
1.Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động thuộc Trường theo hướng dẫn đính kèm:
- Riêng Trường Thực hành Sư phạm thực hiện đánh giá viên chức, người lao động theo Thông báo này và thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên hàng năm theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đọc thêm...
 
Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 08:39

THÔNG BÁOnew

Kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm,

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ

Hội đồng tuyển dụng nhân sự thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ.

Cập nhật ngày Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 08:45
Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1/2.