1. Trần Thị Tuyết Mai

tuyet mai 

  Chức vụ: Trưởng Phòng Quản trị Nhân sự

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Chuyên môn: Quản lý hành chính công

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  ĐT: 074.3.855.246 ( Số Nội bộ: 283)

 

 2. Huỳnh Thị Thanh Hằng

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Trình độ: Kỹ sư

  Chuyên môn: Nuôi trồng thủy sản

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  ĐT: 074.3.855.246 ( Số Nội bộ: 209)

 

 

3. Trần Thị Bích Phượng

TRAN THI BICH PHUONG 

  Chức vụ: Chuyên viên

  Trình độ: Cử nhân

  Chuyên môn: Quản trị Hành chính Văn phòng

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    ĐT: 074.3.855.246 ( Số Nội bộ: 169)

 

 

 

4. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Chức vụ: Chuyên viên

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chuyên môn: Quản lý

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 074.3.855.246 ( Số Nội bộ: 169)

 

 

 

4. Tạ Thị Hương Lan

TA THI HUONG LAN 

  Chức vụ: Chuyên viên

  Trình độ: Cử nhân 

  Chuyên môn: Tiếng Anh

  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ĐT: 074.3.855.246 ( Số Nội bộ: 169)

 

 

5. Võ Minh Trí 

VO MINH TRI

 

 

  Chức vụ: Chuyên viên

  Trình độ: Cử nhân

  Chuyên môn: Tin học

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ĐT: 074.3.855.246 ( Số Nội bộ: 169)

 

 

6. Nguyễn Minh Vũ 

nguyen minh vu

 

  Chức vụ: Chuyên viên

  Trình độ: Cử nhân

  Chuyên môn: Luật thương mại

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ĐT: 074.3.855.246 ( Số Nội bộ: 169)