1. Trần Thị Tuyết Mai

  Chức vụ: Trưởng phòng

  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

  Chuyên môn: Quản lý hành chính công

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    ĐT: 074.3.855.246 (Số Nội bộ: 283)

 

 2. Huỳnh Thị Thanh Hằng

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chuyên môn: Quản lý công

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   ĐT: 074.3.855.246 (Số Nội bộ: 209)

 

 3. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chuyên môn: Quản lý

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   ĐT: 074.3.855.246 (Số Nội bộ: 191)

 

 4. Tạ Thị Hương Lan

  Chức danh: Chuyên viên

  Trình độ: Thạc sĩ 

  Chuyên môn: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.     ĐT: 074.3.855.246 (Số Nội bộ: 169)

 

 5. Nguyễn Hửu Phúc

  Chức danh: Chuyên viên

  Trình độ: Cử nhân

  Chuyên môn: Quản trị Văn phòng

  Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.     ĐT: 074.3.855.246 (Số Nội bộ: 169)

 

 6. Nguyễn Minh Vũ 

  Chức danh: Chuyên viên

  Trình độ: Cử nhân

  Chuyên môn: Luật thương mại

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ĐT: 074.3.855.246 (Số Nội bộ: 169)

  

 7. Võ Minh Trí 

  Chức danh: Chuyên viên

  Trình độ: Thạc sĩ

  Chuyên môn: Quản lý công

  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ĐT: 074.3.855.246 (Số Nội bộ: 420)