THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức

 

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
1.Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Có đơn đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Trường Đại học Trà Vinh.
- Đủ sức khoẻ đảm nhận nhiệm vụ.
- Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc 01 năm công tác trở lên ở lĩnh vực chuyên môn.

2.Vị trí, số lượng và yêu cầu cụ thể:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Chuyên môn

Yêu cầu trình độ đào tạo,

bồi dưỡng

Trường Thực hành Sư phạm

1

Giáo viên Trung học phổ thông

01

Mỹ thuật

 

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên. Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên. (Riêng chuyên môn tin học không yêu cầu chứng chỉ này).

 

 

2

01

Giáo dục Thể chất

3

01

Tin học

4

01

Tiếng Anh

Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh Đại học Trà Vinh

5

Giảng viên

02

Giáo dục

Quốc phòng – An ninh

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học chính quy trở lên.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

Khoa Ngoại ngữ

1

Giảng viên tiếng Anh

02

Ngôn ngữ

Tiếng Anh,

Sư phạm

Tiếng Anh

- Có bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên.

- Có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

2

Giảng viên tiếng Nhật

02

Sư phạm

Tiếng Nhật,

Ngôn ngữ Nhật

- Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành giảng dạy.

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên.

- Có trình độ ngoại ngữ thứ hai bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

3

Giảng viên tiếng Pháp

02

Sư phạm

Tiếng Pháp,

Ngôn ngữ Pháp

4

Giảng viên tiếng Trung Quốc

03

Sư phạm

Tiếng Trung Quốc,

Ngôn ngữ

Trung Quốc

 

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Xem chi tiết tại http://qtns.tvu.edu.vn => Tuyển dụng nhân sự =>Thành phần hồ sơ
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
    a) Thời gian nhận hồ sơ:
    Kể từ ngày đăng thông báo đến 17 giờ ngày 14/02/2020
    b) Địa điểm nhận hồ sơ:
    Phòng Quản trị Nhân sự - Trường Đại học Trà Vinh (Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) vào các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
    + Điện thoại: 02943.855.246 (Số nội bộ: 169).
    + E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thạch Thị Dân