THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức Trường Đại học Trà Vinh năm 2021


Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: Theo danh mục vị trí việc làm đính kèm.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1 Điều kiện chung:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có bằng tốt nghiệp phù hợp với trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm (vị trí giảng viên ứng viên phải có trình độ Thạc sĩ trở lên). Các yêu cầu cụ thể theo danh mục đính kèm.
- Vị trí Giảng viên có trình độ tiếng Anh bậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với Giảng viên Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ 2 đạt bậc 3 trở lên theo quy định. Các vị trí khác có trình độ tiếng Anh theo quy định chức danh nghề nghiệp.
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.
2.2 Điều kiện tuyển dụng với từng vị trí việc làm: 

Stt

Vị trí việc làm

Số lượng

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ

I. KHOA Y - DƯỢC

Bộ môn Hóa sinh

1

Giảng viên hoặc Trợ giảng

1

Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa loại khá trở lên (Ưu tiên Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên hoặc Trợ giảng theo quy định (Các chuyên môn Hóa sinh)

Bộ môn Vi sinh Y học

2

Giảng viên hoặc Trợ giảng

1

Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa loại khá trở lên (Ưu tiên Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên hoặc Trợ giảng theo quy định (Các chuyên môn Ký sinh trùng; Vi sinh.)

Bộ môn Nội

3

Giảng viên hoặc Trợ giảng

5

Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa loại khá trở lên (Ưu tiên Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên hoặc Trợ giảng theo quy định (Các chuyên môn Lao và bệnh Phổi; Tim mạch; Thận nhân tạo; Huyết học.)

4

Cán sự

1

Tốt nghiệp Cao đẳng loại khá trở lên Chuyên ngành Điều dưỡng
(Ưu tiên có kinh nghiệm Nội khoa hoặc kiểm soát nhiễm khuẩn)

Phân công Công việc :
- Công tác hành chính, khảo thí giáo vụ của Bộ môn.
- Hỗ trợ quản lý, theo dõi, giám sát sinh viên.
-Tổng hợp kế hoạch mua sắm, bảo trì tài sản.
- Trợ lý chuyên môn cho Giảng viên.

Bộ môn Ngoại

5

Giảng viên hoặc Trợ giảng

5

Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa loại khá trở lên (Ưu tiên Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên hoặc Trợ giảng theo quy định (Các chuyên môn Pháp Y; Ngoại tổng quát; Ngoại Thần kinh; Ngoại niệu)

6

Kỹ thuật y hạng IV/ Cán sự

1

Tốt nghiệp Cao đẳng loại khá trở lên Chuyên ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm

Phân công Công việc :
- Công tác hành chính, khảo thí giáo vụ của Bộ môn.
- Hỗ trợ quản lý, theo dõi, giám sát sinh viên.
-Tổng hợp kế hoạch mua sắm, bảo trì tài sản.
- Trợ lý chuyên môn cho Giảng viên.

Bộ môn Sản

7

Giảng viên hoặc Trợ giảng

2

Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa loại khá trở lên (Ưu tiên Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên hoặc Trợ giảng theo quy định (Các chuyên môn sản, phụ khoa)

8

Kỹ thuật y hạng IV/ Cán sự

1

Tốt nghiệp Cao đẳng loại khá trở lên Chuyên ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm

- Phân công chuyên môn về phụ khoa
- Công tác hành chính, khảo thí giáo vụ của Bộ môn.
- Hỗ trợ quản lý, theo dõi, giám sát sinh viên .
-Tổng hợp kế hoạch mua sắm, bảo trì tài.
- Trợ lý chuyên môn cho Giảng viên.

Bộ môn Nhi

9

Giảng viên hoặc Trợ giảng

1

Tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa loại khá trở lên (Ưu tiên Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên hoặc Trợ giảng theo quy định (Các chuyên môn nội Nhi, ngoại nhi)

10

Cán sự

1

Cao đẳng tốt nghiệp loại khá trở lên Chuyên ngành Điều dưỡng
(Ưu tiên có kinh nghiệm lâm sàng Nhi)

Phân công Công việc:
- Công tác hành chính, khảo thí giáo vụ của Bộ môn
- Hỗ trợ quản lý, theo dõi, giám sát sinh viên .
-Tổng hợp kế hoạch mua sắm, bảo trì tài sản.
- Trợ lý chuyên môn cho Giảng viên.

Bộ Môn Dược

11

Giảng viên

2

Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Dược

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định (Các chuyên môn Pháp chế Dược, Dược lâm sàng)

Bộ Môn Xét nghiệm Y khoa

12

Giảng viên

2

Tốt nghiệp Thạc sĩ, bác sĩ trở lên chuyên ngành xét nghiệm y học

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

Bộ Môn Chẩn đoán Hình ảnh

13

Giảng viên

2

Tốt nghiệp Thạc sĩ Bác sĩ, Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh trở lên

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

Bộ Môn Dinh Dưỡng

14

Giảng viên hoặc Trợ giảng

2

Tốt nghiệp Bác sĩ loại khá trở lên các chuyên ngành Y học dự phòng, Y học gia đình (Ưu tiên Thạc sĩ, Tiến sĩ)

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên hoặc Trợ giảng theo quy định (Các chuyên môn dinh dưỡng; Y học Gia đình)

Bộ môn Y học Cổ Truyền

15

Giảng viên

2

Tốt nghiệp Thạc sĩ bác sĩ trở lên chuyên ngành Y học cổ truyền.

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

II. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

1

Giảng viên

1

Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học

Giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định.

III. KHOA NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

Bộ môn Chăn nuôi thú y

1

Giảng viên

2

01 Tiến sĩ và 01 Thạc sĩ trở lên các ngành liên quan lĩnh vực thú y, sử dụng tốt tiếng Anh, Ielts 5.5 trở lên hoặc tốt nghiệp các Trường nước ngoài

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định, tìm kiếm dự án trong và ngoài nước, định hướng phát triển sản xuất, dịch vụ lĩnh vực thú y

IV. KHOA NGOẠI NGỮ 

1

Giảng viên hoặc Trợ giảng

2

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Sư phạm tiếng Hàn Quốc

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên hoặc trợ giảng theo quy định

Bộ môn Tiếng Anh

2

Giảng viên

2

Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Văn học tiếng Anh (ưu tiên người tốt nghiệp ở nước ngoài)

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

Bộ môn Tiếng Pháp

3

Giảng viên

1

Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành ngôn ngữ Pháp

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

V. KHOA RĂNG HÀM MẶT

1

Giảng viên hoặc Trợ giảng

10

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt loại khá trở lên, (ưu tiên thạc sĩ, tiến sĩ).

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên/trợ giảng theo quy định tại các Bộ môn:
- Bệnh học miệng và phẩu thuật hàm mặt: 03
- Nha khoa phục hồi: 03
- Nha khoa cơ sở: 02
- Nha khoa Dự phòng và Phát triển: 02

VI. TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC TRÀ VINH

1

Giảng viên

1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh

Thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định

VII. BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

1

Bác sĩ

1

Bác sĩ chuyên khoa Hồi sức cấp cứu (có chứng chỉ hành nghề).

Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ theo quy định tại Khoa Cấp cứu - Nội - Nhi - Y học cổ truyền

1

Bác sĩ Y học cổ truyền (có chứng chỉ hành nghề).

Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ theo quy định tại Khoa Cấp cứu - Nội - Nhi - Y học cổ truyền

1

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát (có chứng chỉ hành nghề).

Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ theo quy định tại Khoa Ngoại - Sản - Phẩu thuật - Gây mê hồi sức

1

Bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng (có chứng chỉ hành nghề).

Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ theo quy định tại Khoa Mắt, Tai - Mũi - Họng

1

Thạc sĩ, bác sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh trở lên (có chứng chỉ hành nghề).

Thực hiện nhiệm vụ bác sĩ theo quy định tại Khoa Cận lâm sàng

2

Y sĩ hạng IV

1

Trung cấp y sĩ y học cổ truyền

Thực hiện nhiệm vụ y sĩ theo quy định tại bộ phận Y học cổ truyển thuộc Khoa Cấp cứu - Nội - Nhi - Y học cổ truyền

3

Kỹ thuật y hạng III

1

Cử nhân vật lý trị liệu, có chứng chỉ hành nghề

Thực hiện nhiệm vụ Kỹ thuật y hạng III theo quy định tại bộ phận Y học cổ truyển thuộc Khoa Cấp cứu - Nội - Nhi - Y học cổ truyền

4

Kỹ thuật viên (hạng IV)

1

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Kỹ thuật điện. Giới tính: nam.

Sửa chữa điện nước thuộc Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

VIII. KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ

1

Giảng viên

1

Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành: Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch/Du lịch lữ hành hoặc chuyên ngành gần với khối ngành du lịch nhưng đại học phải thuộc khối ngành du lịch và phải có công trình nghiên cứu về lĩnh vực Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch.

Thực hiện nhiệm vụ của Giảng viên theo quy định

IX. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1

Giảng viên

2

Thạc sĩ trở lên các ngành Khoa học Giáo dục, Giáo dục thể chất

Thực hiện nhiệm vụ của Giảng viên theo quy định


**Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Người dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển qua email với thành phần theo hướng dẫn trên Website Phòng Quản trị Nhân sự, Trường Đại học Trà Vinh.
4. Thời gian tiến hành tuyển dụng: từ ngày ra thông báo đến hết tháng 12/2021, chia làm 02 đợt.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/7/2021 (trong giờ hành chính). Riêng đối với vị trí Kỹ thuật viên (hạng IV) – ngành Kỹ thuật điện thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 28/6/2021.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2: từ khi kết thúc đợt 1 đến hết ngày 01/10/2021 (trong giờ hành chính) đối với các chỉ tiêu còn lại.
- Địa điểm thu nhận hồ sơ: Phòng Quản trị Nhân sự, Trường Đại học Trà Vinh (Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.855.246 – Số nội bộ: 169; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).
5. Quy trình xét tuyển:
Thực hiện 02 vòng như sau:
* Vòng 1:
- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký thông qua hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký.
- Sau khi kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, thí sinh đáp ứng điều kiện dự tuyển sẽ được thông báo tham dự vòng 2.
* Vòng 2:
- Thực hành chuyên môn và phỏng vấn trực tiếp để kiểm tra về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin của người dự tuyển. Thí sinh có kết quả thực hành chuyên môn “Đạt” sẽ tiếp tục phỏng vấn trước Hội đồng tuyển dụng của Trường.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn tối đa 30 phút;.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn (vòng 2).
6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
* Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
7. Xử lý thí sinh vi phạm:
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hiệu trưởng quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường Đại học Trà Vinh thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo
Đối với các nội dung liên quan đến đợt tuyển dụng này, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin điện tử của Trường Đại học Trà Vinh. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Quản trị Nhân sự, Trường Đại học Trà Vinh qua số điện thoại: 02943. 855.246 (số nội bộ: 169 gặp Vũ) để được giải đáp và hướng dẫn./.

 

                                                         

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Tiết Khánh