THÔNG BÁO
Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2021

 

Căn cứ kết quả thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2021,
Trường Đại học Trà Vinh công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh đăng ký

Ngành/

chuyên ngành

đăng ký

Nơi làm việc

1

Phạm Tiết Khánh

1961

Giáo sư

Văn hóa học/

Văn hóa học

Trường Đại học Trà Vinh

2

Nguyễn Minh Hòa

1979

Phó Giáo sư

Tự động hóa/

Điều khiển học

kỹ thuật

Trường Đại học Trà Vinh

3

Nguyễn Văn Nguyện

1970

Phó Giáo sư

Kinh tế/ Kinh tế

phát triển

Trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh xin thông báo đến các đơn vị, các ứng viên kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2021. Các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản, gửi về Tổ Giúp việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2021 trước ngày 16/12/2021.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản trị Nhân sự; Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 02943 855 246 (169); Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

 

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Diệp Thanh Tùng