4 

Chương trình Học bổng toàn phần du học nước ngoài của Vingroup cho bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ 

 

Chương trình Học bổng Du học Khoa học & Công nghệ Tập đoàn Vingroup do Đại học VinUniversity quản lý ưu tiên trao học bổng cho các ứng viên nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn, có tiềm năng tạo đột phá, đổi mới trong phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực này ở Việt Nam cũng rất lớn.

 


Xem chi tiết tại: https://scholarships.vinuni.edu.vn/our-scholars/

Danh sách các ngành được hỗ trợ: https://scholarships.vinuni.edu.vn/list-of-supported-fields-of-study-and-research-areas/