THÔNG BÁO

Về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư


Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến cá nhân, giảng viên có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư thực hiện theo hướng dẫn sau:
1. Ngành có nhu cầu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

TT Ngành
1 Kinh tế
2 Cơ khí
3 Động lực
4 Công nghệ Thông tin
5 Điện
6 Tự động hóa
7 Thú y
8 Chăn nuôi
9 Nông nghiệp
10 Thủy sản
11 Luật học
12 Y học
13 Văn hóa
14 Nghệ thuật
15 Giáo dục học
16 Ngôn ngữ 
17 Giao thông vận tải


 2. Đối tượng
- Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.
- Ứng viên đã được bổ nhiệm làm Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.
3. Thành phần hồ sơ
a. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư (theo mẫu đính kèm) – Bản gốc.
b. Bản khai đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư theo mẫu số 1 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (cả file và bản in) có chữ ký của ứng viên (đối với ứng viên không tham gia xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh) – Bản gốc.
c. Bằng tiến sĩ (bản sao có chứng thực). Nếu bằng tiến sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì cần phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực; được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.
d. Quyết định công nhận và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư do Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cấp (bản sao có chứng thực).
đ. Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư do người đứng cầu cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài hoặc cấp có thẩm quyền ở nước ngoài cấp đối với ứng viên đã được bổ nhiệm làm Giáo sư hoặc Phó Giáo sư tại một cơ sở nước ngoài (bản sao có chứng thực).
Trong quá trình xem xét bổ nhiệm, Trường Đại học Trà Vinh có thể yêu cầu các văn bản, tài liệu có liên quan (nếu cần).
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày đăng thông báo đến 17 giờ ngày 22/4/2022 (thứ Sáu).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản trị Nhân sự – Trường Đại học Trà Vinh (Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
Người nhận hồ sơ: Trần Thị Tuyết Mai – Trưởng Phòng Quản trị Nhân sự, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại 0986 818 516; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại trang thông tin điện tử chính thức của Trường Đại học Trà Vinh (http://www.tvu.edu.vn) hoặc Phòng Quản trị Nhân sự (http://qtns.tvu.edu.vn).
Trân trọng./.

                                                         

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Diệp Thanh Tùng