THÔNG BÁO
Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2022

 

Căn cứ kết quả thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2022,
Trường Đại học Trà Vinh công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022 như sau:

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chc danh đăng ký

Ngành/

chuyên ngành

đăng ký

Nơi làm việc

1

Nguyễn Minh Hòa

04/01/1979

Phó Giáo sư

Tự động hóa/Điu khin hc

kỹ thuật

Trường Đại học Trà Vinh

2

Lý Th Thu Lan

01/07/1972

Phó Giáo sư

Chăn nuôi/ Chăn nuôi

Trường Đại học Trà Vinh

3

Nguyn Thùy Linh

22/01/1980

Phó Giáo sư

Chăn nuôi/ Chăn nuôi

Trường Đại học Trà Vinh

 

Trường Đại học Trà Vinh xin thông báo đến các đơn vị, các ứng viên kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2022. Các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản, gửi về Tổ Giúp việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2022 trước ngày 09/08/2022.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản trị Nhân sự; Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 02943 855 246 (169); Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .
Trân trọng thông báo./.