THÔNG BÁOnew

Tuyển dụng viên chức Trường Đại học Trà Vinh năm 2021


Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: Theo danh mục vị trí việc làm đính kèm.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1 Điều kiện chung:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có bằng tốt nghiệp phù hợp với trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm (vị trí giảng viên ứng viên phải có trình độ Thạc sĩ trở lên).

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO new
Về việc tuyển dụng Nhân viên bảo vệ

 

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng Nhân viên bảo vệ làm việc tại Trường, cụ thể như sau:
I. Vị trí tuyển dụng: Bảo vệ
1. Chế độ làm việc: 48 giờ/tuần
2. Nội dung công việc:
+ Trực bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực được phân công.
+ Hướng dẫn khách đến liên hệ làm việc.
+ Thực hiện công việc khác theo phân công của người có thẩm quyền.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO new
Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
1.Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Có đơn đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Trường Đại học Trà Vinh.
- Đủ sức khoẻ đảm nhận nhiệm vụ.
- Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc 01 năm công tác trở lên ở lĩnh vực chuyên môn.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew

Kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm,

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ

Hội đồng tuyển dụng nhân sự thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức

 

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
1.Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Có đơn đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Trường Đại học Trà Vinh.
- Đủ sức khoẻ đảm nhận nhiệm vụ.
- Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc 01 năm công tác trở lên ở lĩnh vực chuyên môn.

Đọc thêm...