CÁC BIỂU MẪU THÔI VIỆC

 

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

 1

 Mẫu xác nhận trước khi thôi việc

 QTNS-BM4

Word

 2

 Biên bản bàn giao công việc

 QTNS-BM5

Word

3

 Danh mục tài liệu và công việc bàn giao

QTNS-BM6

Word