Thứ hai, 17 Tháng 9 2012 00:59

BIỂU MẪU TỔNG HỢP DANH SÁCH GIẢNG DẠY

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

 1 Biểu mẫu kê khai xét hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Mẫu 3

 
Word 
2 Danh sách đề nghị nâng phần trăm phụ cấp thâm niên nhà giáo

Mẫu 1 và Mẫu 2

Excel


Cập nhật ngày Thứ hai, 24 Tháng 8 2020 03:04