Thứ năm, 29 Tháng 11 2012 01:50

BIỄU MẪU VÀ VĂN BẢN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN


TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1 Đề nghị xét nâng lương trước thời hạn của đơn vị

Word

2 Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn của cá nhân

Word

3

TT 03 - Quy định thời gian nâng lương

pdf
4

TT 08-huong dan nang luong

pdf
5

Cong van 3273.Thuc hien che do nang bac luong truoc han

pdf
6

QD ban hanh quy che nang bac luong

pdf
Cập nhật ngày Thứ ba, 05 Tháng 10 2021 00:25