Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 03:30

Nghị định số 68/2000/NĐ- CP ngày 17/11/2000 về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
Xem chi tiết: Hop dong ND68CP.RTF

 

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010
Xem chi tiết:Luat vien chuc 58.2010.pdf

 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Xem chi tiết: Nghi dinh 29.2012. Tuyen dung VC.doc

 

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Xem chi tiết: Nghi dinh27.2012. Xu ly ky luat VC.doc

 

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Xem chi tiết: Thong tu 15.2012. Huong dan ky hop dong boi duong VC.doc

 

Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Xem chi tiết: Sua doi bo sung thong tu 15.pdf

 

Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
Xem chi tiết: Thong tu 5.2016. tap su giao vien giang vien.pdf

 

Quyết định số 1268/QĐ-BGDĐT ngày 20/4/2016 về việc đính chính Thông tư số 05/20116/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
Xem chi tiết: QD dinh chinh thong tu 05.2016 tap su.pdf

 

Thông tư số 43/2016/TT-BYT ngày 15/12/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Xem chi tiết: Thong tu 43.2016.Tap su nganh y te.docx

Cập nhật ngày Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 03:47