Thứ tư, 28 Tháng 11 2012 08:23

Điều lệ Trường Đại học

Xem chi tiết: Dieu le truong dai hoc.doc

 

Nghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Xem chi tiết: Nghi dinh so 29.2012.doc

 

Quy  trình, thủ tục ISO của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết:Quy trinh, thu tuc ISO cua SNV Tinh. Moi.pdf

 

Thông tư số 15/2012/TT-BNV về đền bù chí phí đào tạo

Xem chi tiết:Thong tu so 15.2012 ve den bu chi phi dao tao.pdf

 

Uốn nắn công tác đào tạo, bồi dưỡng

Xem chi tiết: Uon nan cong tac dao tao boi duong.pdf


Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Xem chi tiết tại: Nghi dinh 86.2015.ND-CP


Cập nhật ngày Thứ năm, 07 Tháng 7 2016 02:50