Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 07:34

BIỄU MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN


TT Tên biễu mẫu Ký hiệu Tải về
1

Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

 

Word
2

Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập

 

Word

3

Báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập

 

Word

4

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập theo Thông tư số 08/2013 (sử dụng 16/12/2013 trở về sau)

Word

5

Mẫu số 03 nghị định 68/2011/NĐ-CP (sử dụng trước ngày 05/9/2013)

Word

6

Mẫu kê khai Nghị định số 78/2013/NĐ-CP (sử dụng từ 05/9/2013 - 15/12/2013)

Word

Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 09:11