Thứ năm, 02 Tháng 6 2016 00:49

 

CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CC, VC


TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1

 Danh sách kết quả xếp loại

 

Excel

2

 Mẫu phiếu đánh giá

 

word_icon_download

3

 Biên bản họp đánh giá

 

word_icon_download

4

 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức và người lao động

word_icon_download

5

 Hướng dẫn đánh giá

word_icon_download

6

 Mẫu đánh giá của Chi bộ dành cho viên chức có chức vụ

word_icon_download

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 03:28