CÁC BIỂU MẪU BẢO HIỂM

 

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1

 

 Đơn xin nghỉ hưởng chế độ ốm đau

CD1

word_icon_download

2

 Thai sản nữ sinh con

CD2

word_icon_download

3

 Thai sản nam - Vợ sinh con

CD3

word_icon_download

4

 Trợ cấp 1 lần - Vợ không tham gia bảo hiểm xã hội

CD4

word_icon_download

5  Dưỡng sức PHSK sau thai sản

CD5

word_icon_download

6  Xin cấp lại thẻ BHYT, Điều chỉnh thông tin

TK1

word_icon_download