2Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021new

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 như sau:
1. Thông tin chung về chương trình học bổng
1.1. Tên chương trình học bổng và cơ quan phụ trách
- Tên chương trình học bổng: Chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021 (tên chương trình phía Hung-ga-ri: “Stipendium Hungaricum Programme”).

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
1.Đối tượng: Viên chức, người lao động thuộc các đơn vị của Trường Đại học Trà Vinh.
Riêng đối với viên chức và người lao động của Trường Thực hành Sư phạm đã thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo Công văn số 938/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ngày 01/6/2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 – 2021.

Đọc thêm...
 

canada

Canada-Vietnam Trade Council (CVTC) kính mời tham dự buổi họp mặt thân mật với các bạn đang học tập và làm việc tại Canada để chia sẻ các kinh nghiệm.


Buổi họp mặt thân mật với các bạn đang học tập và làm việc tại Canada để chia sẻ các kinh nghiệm, tối thứ bảy, 11-12-2021, 20h00 – 21h30, do CVTC tổ chức trực tuyến, sử dụng tiếng Việt.
Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2021

Kết quả thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2021

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew

Về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và
người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến viên chức và người lao động của Trường về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, như sau:
1. Điều kiện và chế độ được hưởng
Viên chức và người lao động đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/10/2021 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
2. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.


Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1/2.