Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020 07:04

2

Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2021

Hà Nội, 16/6/2020 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2021.

Điều kiện dự tuyển: Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam phải:

có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
là công dân Việt Nam
có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ
Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ. Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Đọc thêm...
 
Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 09:08

THÔNG BÁO new
Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
1.Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Có đơn đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Trường Đại học Trà Vinh.
- Đủ sức khoẻ đảm nhận nhiệm vụ.
- Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc 01 năm công tác trở lên ở lĩnh vực chuyên môn.

Cập nhật ngày Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 09:15
Đọc thêm...
 
Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 08:39

THÔNG BÁOnew

Kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm,

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ

Hội đồng tuyển dụng nhân sự thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ.

Cập nhật ngày Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 08:45
Đọc thêm...
 
Thứ hai, 10 Tháng 2 2020 01:10

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức

 

Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:
1.Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Có đơn đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.
- Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Trường Đại học Trà Vinh.
- Đủ sức khoẻ đảm nhận nhiệm vụ.
- Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy, có trình độ thạc sĩ trở lên hoặc 01 năm công tác trở lên ở lĩnh vực chuyên môn.

Cập nhật ngày Thứ hai, 30 Tháng 3 2020 07:03
Đọc thêm...
 
Thứ ba, 02 Tháng 6 2020 06:39

THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020. Cụ thể như sau: 
1.Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động thuộc Trường theo hướng dẫn đính kèm:
- Riêng Trường Thực hành Sư phạm thực hiện đánh giá viên chức, người lao động theo Thông báo này và thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên hàng năm theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1/2.